Jaukas Pasakkas in Stahsti, teem Latweescheem par gudru Mahzibu