Geddert Fridrik Stendera, Scheimes Draudzes Baznicas-Kunga Swehti Stahsti, no kurreem 52. no wezzas Derribas Laikeem, 52. no jaunas Derribas Laikeem, 3. no ta, kas teem pirmajeem kristigem Ļaudim notizzis, 14. jaukas Lihdsibas no Deewa Walstibas …

Alternative titleSvēti stāsti, no kuriem 52 no Vecās Derības laikiem, 52 no Jaunās Derības laikiem, 3 no tā, kas tiem pirmajiem kristīgiem ļaudīm noticis, 14 jaukas līdzības no Dieva valstības
CreatorStenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796
Contributor Rīgas pilsētas bibliotēka; Hartung, Johann Heinrich, 1699-1756; Baumann, Joachim, 1712-1759
PublisherKensbergā : Rakstos eespeesti zaur Jahni Indriķķi Artungu
Date issued1756
DescriptionJoahima Baumaņa priekšvārds vācu un latviešu valodā.
Languagelatviešu
SubjectBībeles stāsti latviešu valodā -- Agrīnie darbi līdz 1800
Resource TypeGrāmata
Format extent[16], 1.-355., 358.[=356.]-556.[=554.], [6] lpp. 8°; 18,5 x 10,5 cm
Format mediumPapīrs
TypeTeksts
CopyrightNav aizsargāts ar autortiesībām
Access rightPieejams tīmeklī
Organization in possesion of the originalLatvijas Nacionālā bibliotēka
Location departmentLetonikas un Baltijas centrs. A.Apīņa reto grāmatu un rokrakstu lasītava
Location codeRL2S/570
ALEPH IDLNC04-000971061
Object linkhttps://stenders.lndb.lv/en/57765
Open (PDF)