Par kolekciju

Digitālajā kolekcijā “G. F. Stendera literārais mantojums” apvienotas latviešu laicīgā satura rakstniecības iedibinātāja Gotharda Frīdriha Stendera (1714 –1796) dzīves laikā iespiestās grāmatas, raksti un saglabājušies rokraksti. Šo materiālu oriģināli glabājas dažādās Latvijas un ārvalstu bibliotēku, kā arī citu atmiņas institūciju krātuvēs. Digitālo publikāciju mērķis ir mazināt neērtības, ko rada materiālu izkliedētība, un sniegt atbalstu unikālo avotu studijām un pētniecībai.