GUB

Göttingen University Library / Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Work Author Issue year Type Language
  • Der Ungrund der Freygeisterey
  • Teoloģisks apcerējums. Pielikumā divu B.H. Brokesa (Brockes) odu noraksti.
  • Manuskripts glabājas Getingenes universitātes bibliotēkā (Vācijā), Cod Ms. theol. 265.
Stender, Gothard Friedrich, 1714-1796 1765 Rokraksts vācu